\c W' BESLISSING. yJm -«•» 7 1' yV - v - v(>. 1/ vAi Vo - i - 11. c/tdï. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. a. - ri: i .-i ."«'ih YC Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. *t/f S~/- jg O AANMERKINGEN. Uaj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 366