^■7; •yr,.5 V BESLISSING. ,1/IV r<=> Tl\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. f-^ - tï' 0.S2T .i;"4. c^*,. r' 2r*^~pr ■^~Z+4-CCttO\ .Ar Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. *z. Z 2 - 2 - //-/- /5". ^.ó>a *j?tya ^A/oA^vXch. <Cvvc^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 372