BESLISSING. z*' V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. X6* v t: Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ^Al VtT-l- S~h. t Z 3 2 S J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 376