vu. y *7' BESLISSIN G. tJ/ s-/- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -^e» *>C<L 2^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -^r J J J AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 386