1 'n beslissing. V J) i-i- 38, V _y- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - f 1 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cLjuJU^y C\K

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 390