r^- beslissing. xs-Zr-m *-r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^Yvyv^iy/j^X Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 394