hz* W M J ■fe. V>^ 7' beslissing. h *>z pa*. vtIT u>- t - vt. x_y\f vt-i- sxfsi /stérft* ^7**" 'I S S-r -f's Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. k UA Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V/c/vL^ o^clxtivu^ tv/®LuXm^ w4l iA) i- fY. n 2/-/-s<7 v.MV%1- xh. <S-uJr><. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 398