7 beslissing \y* sé** 5^ "y ^£yyy. ?y<? V/f -V^» <^L?^ yz*~~ ^.V -/- r - AANMERKINGEN. E oioOixÊwM ifi- i- ih. Wi. iav- _{T xs-i- ff '\r y^y-A t ^s*i ✓-^^7 y<^^# ^Z*X<0 iïyzua v^r - y^y*,^ V, I ^^4^Cz*yyc~ <zz**- *cc. y*yy Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. *U. •gy^-y^s Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l/ Co^eGrXwv^ tyU k - k~Lo vv iOjys 4/^ {^eLc«Xv*w @UslmjL*«~0 ii>utWUK.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 402