1 I BESLISSING. \Af - j-iM. <~Af ij- 1/ v/V i- HL. ^7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. f /ïs/i*. s Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. frj (XjuJUff t^vuUvt*"yj /w^VviUvwriyj AANMERKINGEN. cGtX*-^ ^^/v-mxvtvvvv^ itx1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 404