NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No51 van de der op /Wv-sdag, den 5 L J Tegenwoordig de heeren: SecretarisjkA&vJL Afwezig De notulen van de vergadering van den ..L-^ 1- V Cc19 *,3 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers sA.htot en met ij.\van den hierachter voorkomenden staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, p .1 4. £vv cU-VvcTu. f*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 406