~ii xJÏ t1! V q o f^-y, J C*-^ y'j I BESLISSING. \A W-l- ^f' r i I k oL^r-tn. !x«J xfxiytvi if X$ O v/R -j ->Vv a. W^. 1 t. c(>u. „XxCX<J. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. X-t-aXvd-v^ %yLA4si d.£ ^V" yU<*ruXX~ CU 'Wlil atvWUi^ uri| n-wt dx ^V. ^cijLjUw',! uA C-(w/-1- /'V £c - ^tc aJlsu^ cLaA, êjk^C .^rvx^lxaciLt- V&^vv. oLtw Ci S3 t AAnfK. Jt cJU. <3b -XrUsiAS\i*t^~ÖZ>\4yi' 4/L**~< /v. Si. Ov-C^wlc ^3 CV^L^-t^V-*^ yPt -^WJ^A ^-<- O-nvO c-^vx.é-v*^ t-w% -^v^T #i d/VXjsQ l^'CnjL e^-e-i^x ^v-tk^ ^0^D-6vvX^uc. ^txfX'V'^ X^i-^^/-»-». a. «-*. cT_X- 0L-<C^. 'TZ" C^^i--^V,--S^ 'UT -^-"t-T 'Vvc- <GL^ ^L-^xC^-l\P[ -V-lrirv IX &Lx\je. UTVvM*| >vv ^^X/t - -tx^xv [LwwvLxvtc^X^vvinA/vxx-vt^iA^ j "XxxCÉ^ -tn*£-vexvt - tix. trui" -V-R^ 'XXc^>|'»-<'"vE tfx^ ~Z)l - V^) {y^> l^Jj-üyU. XJt^V^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -^Ya/L-eXu. dLx^ J~ - o y - J<y AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 408