^|L *,l 1"*'"4*1- T J TJ yl J sy.(3-VT l'H -Cwbci^j. vy* ^Lc1 3 t.J&- z7\ a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ir <TaQE A^-C^y Q{j^ -"ft /it. o^a ftj i h V(u i $1 i~ •^T^l/cA^v CftxUv O vZi (F tl UxU SM*C V-^v, l-H- tcrfl, J JT. JQT. JZ ~V. c*yfctc/M*y Vb. /V ^e-Ui /Vvl^Lc öL^f w\ (Xj^ /üt cLinn, ^Lc-wv*. u 3 G 05 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. l/TT-C-c 1/^, ^V)-ecJ^4 -vm_^Xx öCoy( oU— -J°^ w, êCc 571. ^ïcs*A^t^JL -ww /I (Cwt/ccc^c ^X/ tWw m vi. ^<j\_ vx/i-cwA o(-*_ ^(r|yM-ci^va. /t>-A^ /h^ UT. La|)|i (X-cUrtt^l^ &M, v/V"ttl -C? l^^vv-twU^ U/ma Kl b J 'b. AS\A,z\jUas^ --V-»^ I U/vc-v y (WC O* ,»/v ^~b^cLX i^-TloZs ^r|3 .Cx AA^VX Of. /irvw /L-yf ixX 'Vw-<^jt^7 4^>_e-c «jL^ -v—*-u* AA|l<io <A^ Cr^cUj /t^ Au V-tt^VK b—t'd' ^wv^vi Sj K- j3o UjO. oLs. /vduvvu^ - iv J ft »XfV\ AM> c^v-^ \nrfi OCVXAsV**^ /V\-Cv\£s\„ ^-^K-c^C~ CA^cX-vo^^l UÉj IV- Q/VWUh -crjo vuUA-tW t-t-i, VTfaTat^GU-j «.«J t 4-<l£ T->^2».^-i-i-cCj«-^cCe. U-e. -Vx. cI-l^x^, i«S OxVC-t^t# JU L d-Vxu^.fcx, "jLew-w^ X4nruy-tt. &_o^ a. £vG ft"^ <Ul- ftnxav<^£ ft^jTc-j ft 1 3' 'vi-tcXs, (-^£<1(1 vn C^W. ___^^-^-5 (-cUvVVVy ^3t) vT^U. lkJ. ^Mi-UVW" \H^ -^p» ^Lx» dXc ^/^uuJi <yv(A^$> vCmA u-, UOL^. /U,^cft^6-a^ce^o ^bcüX. \mX t'tuuj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 409