NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op dag, den c^..z- 192 cP.^A^. *y Tegenwoordig de heeren: ...éZJSk,. <-. Secretaris Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den J> 19&P worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ....IjA..tot en met ..Al.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig A De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 40