V' <n 1 ""7 1 JL Uï beslissing. T i ylvr Lr k J!«pi l'ifl- /- 4 I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. L-è—Cr ^K/tj tU» iHw \ArvX ik <2^1 Aj /CëT Qsa eetpp trrw^-urCf. v-|n tC«_ ^/L, ;>_c t| .4-vvs rEr/x. x-dXxl^'Cc ^vx^T" V-fl^ (Z*. -UnA-tl^ ^XirvA-tU^ sïvlcA siAtnSLCf-di x^j/w, <U/V. A-MvLc^ oLtsi*, cLtsv i^k ikbVK -l^cdvüAt i ^S. Ct d/\r-\Jtsrs \n\y cA>^ '~Z)-t/VX C^X^*. ^je^-c^exwTe «|a.."'.,^B^^ 'L^r x^x/X-^-X/^. ~/tc~ vL-&-o <JKJ -L^f—iA. cCx X- dt/Hxv M. Lï^. A^uvT A-<^ •^Al| I X^X-v^ Lx 0.^ H*<» ^cLcxXnv^ (X<Ww^U| i tU •xLvyt-Sj xLx^/vcO^ AA--ti---^-/(^x*//ix^^ x-s. Lxj^v, aX-o XT"y\ C^Xs, /Cwj cLx^t 'Vw^it-v ^^Xxa. dCxv^ v-A^ Lt^C »->-i (X<. 1AA Us>-x*-t\^ &,(Lt/\AA*-^ /l*4U%. Z 2> ^'W-MTv-^ /L<x-iXxviX -\sir\j\ SI $a£ssXiX^ ctt- ocXi ihMnrytiil -| UvC kx&v^ \x.udLt^T dr. cCr<3 - GV 4-<c<S X«-C AA^^p^LXiT oUinA. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. txJdJLtl^t ^Ar r\)-1 - »X ,:3b^'WcUw/A tf *-*/<£. J-/-5S- y< <z/tA' J V <*t- r X - - J ■w? 1 - y - jos J'eAti.: - S-/-9S jL-f,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 410