1 ,Lx. A/~tA*3 e^(Lw£/C-i_j cLl <AuLlQAu^^_ 1va. BESLISSING. -c^YV* jLMv^ <mT. 2- "7 4H-„ OiK- 1x1 tit, ^k* -^<^v<u ny? is\ i^|. /yfl, b&O C-7L pL«_ -X-e-aXwLL^ Ltnvi^-who tHve^tv^r l^-C <XX< ^hJ iL*n-<„lL\^ /tu^cJvs Vvv^ V"S lU |pb AArV^'d^' X-i-GX G-X^oc-v --VOa^C-£/{^ JU*.A i^A/^L AAr^*^0^O e£ e^-o^. $kccIat<£.cLl -^-«^h cAjl^s, cUvv j^>^*yV/ V-^vX'trir^^ /VvvxX 4^ >vh(mA\~ i JLu'^AXC/i-t^L *\cJl Ayj-tf\.(Aj~s. 'V-CnA.o t/ir£- r*- 'w A^\ iz-n«ji v/-vrv/ts Cfc^O flt-eiccL/t. AAj-irA^ v-vLcG-4^ ^Lh ^wtriSu^i^ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. n^tx-v. vu. JX^ H >X_£^. tin /U/tUl tu^a/tl2\w^ i| ^XAn/^d- i- j^> i 7 L >tUAUU^, ^r C^icux iM^m AA .IjL h vuU-u^ 4r<\ Ay^yjuJb oajl X(Xcax£aj qXjuL&A 'Wt^<| ILj \jmi^ 3 ^j^Xc-eL^ Xt|^v\ y^c4^( ^2 ata. oLtAAy,(f-<J<. 4\,o~c^x cJU. v^vo-eXl^£e^clc (/Urm, ^C oLü-ti^ (>Cö cX j -iV^JiAvo XJiSLA, C(/VuXXjL /W-mXa. tf^a/i/v>Xc CaA^-» Vc^v-A /VvCt^>" oS%--C<^ k.(U~ K/^t- <x^_£ xcis^Uv ,4a^co<^uc|xXt^ lUWi, $LiA w •Xtvwvvv1^ Ha-*-JL -t^K -^^-in/j^XT IrThvx Icd^vt/Vv*^ IXatwA ^^t/T J0<>^Le^t itwC th(. Xt C/C yy^uuA cXjl ^o-öl^HX^U^CcXXv*^ ru^/|^»-(r^-' cb^^ld-tA^t cX^\ ^4.^ ouuvi^v-^eX ix iwv-irtn. Xxx-LL^ 4w«/tttxnn-iL^ d-o, t d/ve Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ==e^VL/Gv-G-c rhtL^ I' (u|djuXwv^ v/lf' U- 1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 418