NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No33. van de der op dag, den Z* \92j? Tegenwoordig de heeren: Secretaris\lZz42... -• Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den .3" Vtj.-i.-T worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wbrden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .SM..3-tot en met él./-/van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 420