3 7 3- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. yf //s<P- 9' t-4 3 c O i Dagteekening en volgnummer. -/y-a. l^- -i 'ss^yt-y^s /é'si Zt-y^ yXZ* C 9y*2. -r yz^-y-y* ■zyz^ /y y /if .^yy.ypr y^y^'ZZ^' S- S<f -*«J KORTE INHOUD. ,>^r. i - ■>T -si, fs^i. 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 421