beslissing. J- - J-/Y Gil x? /-// V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. c- /^r/ <X> Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. C^tLuLuv-^, AANMERKINGEN. '4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 424