u^t BESLISSING. - 7 ZJ~Z V/ y 2 jT vj/ Ir -1- p. 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. a^c-Cu^hy4^, -t>^<s5fc^:v Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. •r- 2.^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 428