BESLISSING. \a tJL{jui\»^ Af l- &H. ^Aj Ju i - ils- V uJcLjuX^^- \Af U?- J-3G Al')-1- ^r. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. sCyi**- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN C^C-vn^vL|itvvrXit£ - l"n.«M.eLw~tn. Atk*JL< ^Zo\. y-irvvAft-tA. uo cLsirvx. (L*^\ 'VwWv Xx^v»^ öCu» «GtX jrj* Ib

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 430