c7r :n. BESLISSING. (5^ ~x* -3* ^mr £Lxy~y~. wil' 1* 1-1) l^tcLu-cVU^t D. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. L^y«e^'/ ^Lv-rVv -reN X%X!Z"X*. S i. 4? J 'Xè/*. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag, y 2 J 3 E A^tlxrXvi^ X^-- S-J-2./ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 438