r _7 1 N beslissing. p^** Li vA/ vt -^r. y-sj/ <^V' y »- D. Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk (W&* -^£r~ 4.~C <2^2^ 2^P •ifet, Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. L A-^cIxtxI-n^ I- 11. AANMERKINGEN. l| lO*-V^7^>w<Z^— Z/ c^cGiXw»^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 440