n BESLISSING. - J v&y. v-4/ x-i-ip. cnL^ 7 *7 ^22~ 1^~ 'Ca a*o*Z ^^S*S «-«^^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. f'*' pk^*. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E c^cLuXy^ 7/ llI- SS CXx^ii*wju+a. LikJL j AANMERKINGEN. /j~- 2 - sz -' 2 J - - 2 L1 co|cl«>Gj-j vif Lr-1- j' <?Z 1 -f-/f/ «t.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 444