NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST f VvxV. flj No van de der op dag, den 192 cP Tegenwoordig de heeren SecretarisZ.XV./'""!-}£'c..**.*.,..-,.- X Afwezig de heer ■\j De notulen van de vergadering van den Uj 191,<P worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wo^derfae ingekomen stukken en mede deelingen, vermeld onder de volgnummers ,b..ko.tot en met 1Lvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 450