beslissing. 9 J - /- pv- /L/zt ■kftj-i. - /7/ k V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. /&- Sff ^i£«< -r" <f* <Z* S- s-^ r <-W' ^-' ,5t Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. y<ï <2^3T- ^fe>. /- Z - //Z AANMERKINGEN. V -C^Of.- V~irKf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 452