V i2^.<FS B S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. »kv ZsAa^xZG >^7 of. yy&*c^*->. -Sf ij :y{\ l '^T w 3 03 "o KORTE INHOUD. Dagteekening en volgnummer. z/ y 1 "V' Ss '*>V Z' <=Zy ■4*6. f y TaZ-*^- /sï/y/t ^C. b 4 H yxx~c^* -y*3? r^^7 ^5^- '^C-t^t>* Xy^. y y**^ y^y. yAh, <- ^^x^tyzyy yyzyy^^/jyxy£r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 453