71 *-7- x "^4/1 BESLISSING. /- X <5e^. - ■^^^5^*. A -4^ - Êfei u;^/' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. J (J i Avi Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. *S l-!-». /CiS^- AANMERKINGEN. ^f£ i- l-J^ö

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 454