BESLISSING. -^*Zr- h(jtL w° W- t - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 0 -y-0 V.' .v- 5^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -j?' -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 456