p" 1 Is hs L JS? "o 1 S"4. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. (d s r. /JjyS'S <r ^/y *ZT <y S 3 3 ««i. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD g'S-r: k ,v V.<J ^-Zr,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 459