beslissing. '7-' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -*<f Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. o/ t j j - z, - z/ f TnS i- l-lc£ j/ I hS oiï-k- J~ AANMERKINGEN. Z J - 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 460