W' 7 beslissing. sjf. L <^4. /- f-- .O^f /-jr-ssr. ^^3'£-/ys. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. «•7- -c* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. •^z ~y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 466