4 Jldbl BESLISSING. Jü U- l- h Om V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Qjlz^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. oCce^ c/"i 9 JJ~J -// [9 ^<\f i- Ui4. _J ^y\CU\<AA4rCe*. - u-1- -^f-uX-vr. (kjs>5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 474