BESLISSING. p/, ƒ- -s-jy' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. y yL- y jf y - - .r.' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermetding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 3-A-iU 7" y c aY^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 476