NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders T' No van de der daa. den Jtzf* 192<rJ? op Tegenwoordig de heeren: l. y 'ól Secretaris Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den 2. ..ïf/UsCX19 2-tff worden gelezen en goedgekeurd. Voorts v^ertten de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers LiïJtot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 480