T '7" ^2- BESLISSING. yu^z /A ■J*\ tt^ aanmerkingen. JL' <V c/V N-1 - u r&/^- cS? v8~ /<- r j - (XAcLuXvk^ c/l/ w- l- Sk. 1*/ U~~] Sc Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r /fCcc- r/*A Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V.-. (j\ <X^- l i"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 484