BESLISSING. 7 - - s - /- AANMERKINGEN. y-z-w/ytP 1 iv Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 7 "S^-iss*^ --sz< Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 486