p V V ku BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H. /P'/P- V -y-^ip Hl S S 3 C CT> O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. Cru X. Ï/OV ié. r-L 'iT"r-f r r", J- Sr*/r*Ss'r -^r ^at». -sïs* T7 -*^-«e-«- -i^C- r*~-£P-C*z^—^ S/z>?r* -V-*.'O' y/t - r 'Pï sPPsSe *SZ*?r~r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 487