ITp ~7' Jj Sr-t- BESLISSING cJaXU. 1/ ol/oL ^3 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Lit' {l7 f r v Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. <4 - S .1 1 U* Z'b1/vu6»^»-£aA. C-^.s^ ^]/V IO%nJU \iv 7? 2 7 j -y -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 488