i n N. I v(j BESLISSING. -MJ Heil i y i JU *U v/L y x.j, s~- *y Ye <z*ès <J/' yi-y*. --/ tXx "vGj£ ecoit ■ü-e^l. ^1 3 -VU^stLd ■v^t i-Lt^ j ^Xk, ktt-£LT ^EcxLckX 4t-tr. Lc G-d ^Lf-V-LlX^ eU-1- Jj (|ixi^ (r-nAÜ-v U£-t-H/-iyl. KX.1W- oG. >GLLr.^<t- iXt, lGL -X^Tr/tOXM^ «./t^o^-vijGLtCk^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. lO/H vs-A ^-L* GL*-|k. v». I U v*-rr\-Lk\ d-i. G-hl-f. Ai ^Vx^lcLl. 4-t I cIaA j^yvx^ ei-H.ll -VH>s fiv^ Ici^VM V<\, /^x)XA 'Wt, <r|~> ev /t-C^^£isi-^ ^myvx/vx^^ ^/'vtxrvv»^ /VUt^| A. v-v~v\ Ai 4 iï, k'«.|i. ii'j -Le .-vwXL, 1 3-trnn,.-. i-v-wA/C gCc -v-e^vt cAv/Ls. oLaA yvi^rvM^vi^cil. 3-C fvvtyv^\ 7 kitiVl -^i-C V-^^VtA_^C«-w C^v-tTL. U ^vuJc^x*- j 1~0u&. ncLt-^ ^£1^ «-v» Ki'^B '-"A -^-C^Ï ec^üvwA oL&\s I^Vv. ci^XAA^tA-- mi 1 I /u-^H A_.5cLl X-C^j Aj^tv-vK~ La Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. •^Lf-t-Lu ca-LmA. c/£ <ZScS Y- 3- Z*9 A ü- ^rX ee-L-k-^ i-v.kv-- 'f ?z. Z 2 S g AANMERKINGEN. (L<. y^. e*~ tA^-c X^Lx ^i-LctLk. G» et*T~c sr>~o*-£-*~<\ A^-1 cXtxAA. vJ nS1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 492