JY' /X beslissing. J. U—j oUA j^ v^T ^,.Xc vXXp, <*>- WX oUA it w^. Jjlc^a^ ^<Ut w- v^LILa v^-a, ^cUAA^Ji X^C ^XXchs. XUa, m^WX- b^XLs y ƒ.2-/ 7 f' '-<?■ i z - y ftl 2 f '/y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. vX A-4- /VU^^s t"V-» VA- H\ -, X vXw^A 'X-^ ^-' 'rytt 'vLeXL^-A<X v^eX^Xi^dx. L yi^d^e,. L /Uc X 4^- L-- uruX oi^ X^-l 4a*~ b Vw^oIa,. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J' v' -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 498