>-873- i2-Ó34- 10-780- 19-1182. 26-135° -3- Vrije geneeskundige behandeling gezin P.H.Bloemheuvel. Jaarverslag I927 van het Centraal Archief en Inlichtingen bureau Maatschappelijk Hulpbetoon Amsterdam. Ondersteuning gezin P. van Klooster. Huursom grond Manus van Klooster ten laste gebracht Armenzorg Bijdrage verpleegkosten 4 kinderen Bernards. Rapport inzake instelling Burgerlijk Armbestuur. Bijdrage verpleegkosten van den vader van M.L.Dinnewet Vaststelling lijst van vaste ondersteuningen. Ondersteuning ./ed.G. J.Kruseman. Verpleegkosten kind H.M. Jorrestein. Ondersteuning H.J.Monnee. Ondersteuning echtgenoote H.Burgman. Verpleegkosten D.Salemink. Ondersteuning J.van Sonsbeek bij diens vertrek. Ondersteuning P.Kleijn. Tijdelijke beschikbaarstelling van f 100,- aan A.Keus. Bijdrage verpleegkosten H.v.Schalkwijk in 3t.Josephgesticht. Ondersteuning C.Beek. Jaarverslagen over 1928 van de StVincentiusVereenigingen te Soest Ondersteuning W e dWigg erman s Ondersteuning gezin Coljé. ASCH EN VUILNIS. Onderzoek geïnde kwitanties ophalen asch en vuilnis. Beslissing omtrent het ophalen van tuinvuil. G.Meerding bezwaren ophalen tuinvuil. Klachten omtrent ophalen asch en vuilnis. Vergoeding aan G.Meerding boven aannemingssom voor ophalen asch en vuilnis. Ophalen van asch en vuilnis in eigen beheer. Regeling ophalen asch en vuilnis voor 1929» BAD- El! ZWEMINRICHTING. Medewerking tot standkomen eener bad- en zweminrichting. Plannen oprichting gemeentelijk volksbadhuis. 'BE GRAAFJE T. Verlof aanleg begraafplaats door R.K.Kerkbestuur Parochie Soestdijk. BELASTINGEN C.Belt, uitstel betaling straatbelasting Vaststelling suppl.kohier schoolgeld. Ontheffing schoolgeldbelasting A.L.F.Faignaert en J.Meinin- ger. /ijziging Verordening heffing Hondenbelasting. Heffing leges voor paspoorten. Vaststelling factor Inkomstenbelasting 1928/1929» Voljaars kohier Hondenbelasting 1928. Bezwaarschrift aanslag grondbelasting der gemeente. Controle gebruik torenklok en losplaats. Adres Gemeentebestuur Vught inzake bezwaren wetsontwerp wij ziging plaatselijke belastingen. Heffing vermakelijkheidsbelasting feest Techn.personeel Luchti Afdeeling. Ontheffing schoolgeldbelasting A.E.Kuyer en A.J.Kuyer. Heffing leges collectieve lijst Nederlanderschap. Voljaars kohier Schoolgeld 1928. Vernietiging aanslag no.Ó20 van het kohier I927 schoolgeld. Ontheffing schoolgeldbelasting aan diverse personen. Vaststelling suppl.kohier schoolgeld 1928. Comité Openluchtspelen. Vrijstelling belasting publieke Ver makelijkheden. Suppletoir-kohier straatbelasting Vrijlating van perceelen a/d BeethovenlaanDalweg, Mendels- sohnlaan en Nassaulaan voor aanslag straatbelasting. Vaststelling besluit, aangevende bedragen die niet invorder baar zijn kosten ophalen asch en vuilnis. Vaststelling primitief kohier Straatbelasting 1928. 805 823 829 872 957' 97° 983 1056. 1159 1171 1179 1189-1315 1193. 1212. 1227 1286 1333 1415 1428 1454 14Ó3 151-175 174. 206-255. 589 924. 1277a. 1467. 1068-1156 IO69. 595- 2 44-275 52 80-233-631- 641. 141. 429/475. 504. 529. 571 600. 603. 645 647 662. 687. 713- 736-931 IIO3-II84- 1405. 737.1172. 772. 927 982. 1126 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 4