'U 1 <T g Aj*. JLa BESLISSING. ■AA^cx ^1 XjX JZv-RJLupr wl<^ tLLtsu. .'Xja Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -V-inr\_ A^v^-tLA -v~y% a^-A- l^^uU)A>uUc v-w oL^ ^^2 (k^AsPiSU~tu*.ci A/-6. a£A-<_ vLat^-^ AslS~V\-lL\. /\rXrV\JL*4r)^~*^ cCa. CL/x^~.~ y^-C. /WlA/C^ "^Xvu ''L^'T j v~^ I (kXwntM J AV"wAk ^JUA~\ ^aAtv^AA. gCc -A-Zxa. cKuaJ* trm - ir\bts\, Xac aAS-<a^ f i<UH, - oCcc -.Li^cO-L^A^. A^fl^axLLvi^i VWWV C^-vwi HX3 ft/V .AX^W^CA Jj-Caa.cAAa^ (pC^/T --^tA -vc^L^ Vv-v-fl-A-^ £4^ v^ Vra - XtA cAaa-%A. {jAvx cAt/\, ^^ftSXr Ci~Cisr\ -t^v\, Cc^t^t-c-^ I lAG&yl-CA. X-aX sy^cA CLst*> \xfaA<A-AjLyt c(a/\*A^ ^je^V4r^ y^/XAr<^£C^ t^UA^U vv^LvcAo ^5 11 -tnruX^, VfT/vA/t c4^-V -*cXcnr^ yi~<_ \J\Jj2^A-x^aaa^ CA-^-v T 0~-lJA\^ irwv V*v*-cXx ^Ct cXjex - gLs*A. ^Ce^o-Lvc^v*- -b-l^siAJ A4^- A-É-c cW, oLtw ^-aS-^-co-v. At-u ^tLuvGe-Lv-A vumi ctsl c{sU/u~.dj. JL*-^ [ui» Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 500