x 1 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. j&b. /UXis,. cUc^ /Wvv-c<Xj<_ cDt-a f-y, eU_^_ oOr ZL ^-{L-cT-U, 1Uw - 0 0 f ^^1/^Z/t^. - C^a. U^\JL Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. cX^<rv\. ro cLdL. 14 aaJL*. iZL A-<- 'yWs<n^ oXj--cLc /'Vv^-CxCc. V-^ C-U. V-iS-v, oLirvi 0UC»^ c/W -irvv i^|o ct^x cX/C ^e-^vA-^ --4—1/^ ^rwc^vic>-^. -^Vv C^irxTL -QJ^ v^o C^-v^Cl OU_Xa^v ^t^^XTL^Vv&O-L, JtyV-^uXA- cLl. JL&^ssC^Ll. Aa-6_^ n^Z, -e^v*. ouvv.Rje^, v-t-v^-^T ^^ctia>LT n A\^vc6^-^u /IA^^s cLtvT cLl -V|a A-4yd_ C^Mvia^I Uml edLU^ *^uA^. Ivw/I cG L,1 <^vuu in Cu\, TA^l^Wl. K -wv^^j 1TK (XiX/M/l 1 (jL^| /WyJiA j£JLUy X^ A~*_c(>-v 1*/u4 xl^t >4r-rxur-i/x

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 503