NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. ..Jtfl. van de der UO.Odag, den X.H 192 <5\ Tegenwoordig de heeren: Ta-v Secretaris".3! Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den |.f| worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wordende ingekomen stukken Ien mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met J h lvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, JUxtx.vJn^, cJLn^%^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 508