cl lii 1' (I <a r or d I ...-. Ltu ÏVe^X^L !l s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. a 4/0 - x^L-o-O/vt. *-<s vidij !/tlT -Tc^cU^L^ CUn^GL-Lt^wa-a-v. Lc^u, 4^, Li im. 45. |W 4 4M^u^. cO. t- r-(jVy^ Hij fr' J (j 6 3 D2 "O Dagteekening en volgnummer. tOt! UjvS\ KORTE INHOUD. uL*. /CC* V--C''VT»--<*-C^yL cC<_ O 0 C^Cj X<$\ ^"X^^/aXc^TC 4v^-vvt.«»^3 cX*-. Cxt^%,ci^u U*m H X (rvvX (Jbxct/v*j/ /Vl£i(//v£ aX(~~j XI t^j X*. ^l\^,(isY^<X>A. cX~t_ Cs.U^r l £j X 4 W IMU^ I UsCi (^\-<X*U^ ^L-^A-tX-^/V* -G-G^m_^Vv -f-^0 M^-iTVv/l-C^ V-^- C\S^y 4sw\ \slA~£JLö /U^^jvk^/V4-''^OX- /WxcX-C. VVt_fi^t^tAA-t AnXyi-ii TZtua I b~|. tcA; tg l(T. alJ i^tvirX^v^rvccX-*~».oC^ C\yxa^~^(X^oLlxj^ cvCa-v, 'V^'-vX*-^ cWi VTri/V (Xé-v Xr-lrtA-^o &Jl/\ï-V\JLts\ -r <f vwN V 0 2' S. X/. CXC -tA-i un^p~ a^-XwX L L-ty^iu^ aj li-L IfUUA, l ^w. t/v^X_ tvw/^W^^aa^ -4r{^ ^u-p, /L<A /G-uau^, (X^ cX-C. - ■^vI>-t^^/v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 511