•r^- 4 9 *T7.^ r A. tl 42 BESLISSING. I ^Jj Ui - l- £l v^j-l-7 3- yz*/&. XaJLj v^/ty IT>- l- flo. 'tlcA^nuG^ui, IA. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^vc-irvw^ Wjjf L^wiriM^. -X^A^VXA^ £^V-t-Vw^ •e^H-zW/vs iv^T £c ciArist-3 /v-c*^ clju^ c.X^m^ \Ctr^i-<Jt yWYtcU -^Ca-^O X^/Va^x^trv\ f UA^tUo^-y) -4-c a*-^lXe>^v^ t ^-X^t/. u4 .C -^-ot ^1^-^XiuA-X^tii^xJc 0\JL%*aa.<x j CsJ^CAT^y. -irC-irv^«. cI/\A*^L^ ^z/IaAsV~(a4s* k ;'it 'W^Ainrjï 1^-^- lAx. cCc iLl^ ^o4" iLfT y^wc^rCu/^ i^a, L-c^. \r\n/\ /U^-tn^yT /t*. C-^i^, oLaxi ^jCt^vc*. <lC<_ ,^c c^u/i*<JL~^J--iriAL-i^^o /m /La UvVOLt^ ■irto -u^ l* C^-C ou/(UU ^tv-tru^CA /MAtTuLC" 'V^-/^- 0L4/C c<_t tv-uitLo-l- ^crvct. .Gvd. cLat-it^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. E i^j^cGcxL^-^ a//^. I? C*^C{jLoi^t^-^ i-/•&$. f ct^cLu-Lv»^ vV X - l - 1(14 P* (L^cljuXn».j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 512