nr t™ r 1 Aanduidinq van den BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN KORTE INHOUD. \3 4. 5~l' Dagteekening en volgnummer. TviO-d Hv^-C dGX^nrlULx, L-^o-U^.1 UJ öLxa. irï/^CvA^ v*-<X-4-C^\_ Z^-*- -Hrv-£-T_t yd-£yiyyvvu> 'S^V-VLAaaA» AA*^ \X^J^(xXv' T<j ^-A_z{—A-X-Aa-^Vj *<£>-<. cts\ Z\/—trrAzi —-UvvzCX. oC^ ^tn^i^yC ^f. cOc jX^i cX/^vuo oLii^uo ov-ceziL4-< oL^ ///]/lX^/A/-ZA^uC^ C(/3-0 (>C</*vX jll iX^ DAA$. -X-^ux i—Aj-c^xkjL^y. ,Zv)^l_ ^X/V"T*-CC-v. -4^». Qs\s<. tXjly^X. C v. t-o». t -KA,. ajJL*. tjlf. cL^a. 1 ö^xlezC /v-tK^. aa-Ck^. -n^ -ca^ zvvue^tcü--v (^CT). - ZVL^TTtCc^ XZ> /D-trtTL zj^j xzozWxv a^vvx^uc/tc ^Unc^Al <^^l*ziL<3''^^2zU_X--£z5 X»A <*-w^ ZJZXXZ^ ^y^yxyy\-^^ vc/-zv .-^xzC ^$~£y\y4syA-i^ ~e^\ /X*-i5-v zWvCfi^xzww _^Xx gCCx oU I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 515