i^xJL. 'T (I 1 <R BESLISSING. Ju uiuuy^c, JL cCtX^ ct-t CXO>ttytAVA.a, Ax JU«^ _CXX\ 1XC\-dLG £T-IM-m_a. 41 ^&_«A ytc «U ^/ty U?-|£- MJ. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. VtGLt*! AV-nitA, <L-uA. cU C HaüCM.£Gui^ O-Catl-t'Vud cCLc L-cc-Gt... o_a_ Q^> JLjA. -Jx- Xt^jLo tc tL-, yj^ £T»/t 0Gv11 Vtf -'G-S-'GcX^ cCo>-^ aLAA-W ciA. y^\xA. yC-d--9 cX^t^, |/>V'Nk, gCl. oj*JL gCm. -^Cc ^Vce^yLt^ a_<v^-v cC^. ■'fv^O^trw^ om, cd!. A*<s-JtoU~, e(yL t>U At-C-ia c-Lxi-ÉxGx cfj c<_c y»-c A-^-otyLcn ÏCtrrvU \AJ2-dU> [dWOO-MxK. X^-trW-C/V^uC Um, ytZ aI^av-^LCaJ^-^ t tfCcl /V^u< cMji^Juyu*4~*. OJLU4^y\>-*-y. _y\As-V\jXA- Ia-C*-, .v-i-n cU^ AL d_ -Ct-u, i AM. -u-ux ofx. Xo - y\S\A- C-y^tx^Av, AlA-O-^ Oal-C -WAXlwOC^/i ^-CA^VcO^ JW^y. V~eu^ ^vuw cLl^u /u^^vê ytvt aL Ow^AUv C-L^Vv^ - "^C^-<. cCxv* -C cXur^t-XL. ctA. ^Ox--Dy(-«-«yc dit -jyLe-üXtj -/£-«-/t -A-ceslGyk yf-t f-<«t- Sfr** &<yi.ir*réj^u J a-|cLexXu-tj ^Si: y//<?2tf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 516