t r, ri <r h£ V- BESLISSING. ^l/A-l- J* K - I - <j CU. .<LjL. y(?i c*-Cts\js? o at^SCc cL^aJi. cX-*~ JL cL-o~<JLX*. -OU. - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. J^A. VA. --X<_ <x^ (Jj(j/\A*^ C^.*X 0^-C-*^ cX-ilt V-t-< cC*-v*--^ VfT/VU^. 'C-trWcX-A^ öO!^X^^<fVV^^ (^4x1 CcCo^X^L^eX ^^Jlyxx^^y't a~ «w-6v "X 'C*»^ c*^ds\r\^t/s 1A-C~^ ~^J\)yO\U.c - Vj 0"jo-t-vcX ^VvC Xa^O-^tX-^ j^X^Xv4. v/td/^4 '1>-'^ *j fl/tAC -WV^ ^L^iTsA-*^ 'ÏÏc AM^- ■OisjX. MAA/lA/VlAS" <\/-\ ~AAS--V~\- cXx^y ^tn^V. - -o-cX^Ü~ >w-v, ,/^.^t. cAjl^JIx /<.,.*- A - ^xtx^Xo-k, eX*- \yi/ - -Irv£(/T -^O-CGa. .-A-VWtl/C ^^A\r(LA^. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IaJcLutt^i cLbjl£**^ 0iA<CsJtjtA*cC*4A^ sp-ir"- 20^ - y// - 2/~ J - 2 y]/6-2/Jf 2lo -21/ - 212 -22} L5 tX^cCtx&wlj X- I - l/i- I' (X^cCttXn-^ x/{/ UT- <N IX.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 518