BESLISSING. iLïr-v-cl/C Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. cG—»- 1 És. 4 l. cLu^s /H/-TA. <L?Z Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. l(- l- i l- <S|j.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 520